*** इस पृष्ठ को हिंदी में पढ़े ***‌

Rivers and their tributaries

River Tributaries
Ganga1. Gomti 2. Ghaghra 3. Gandak 4. Kosi 5. Yamuna 6. Son 7. Ramganga
Yamuna1. Chambal 2. Sindh 3. Betwa 4. Ken 5. Tons 6. Hindon
Godavari1. Indravati 2. Manjira 3. Bindusara 4. Sarbari 5. Penganga 6.Pranahita
Krishna1. Tungabhadra 2. Ghataprabha 3. Malaprabha 4. Bhima 5. Vedavati 6. Koyna
Cauvery1. Kabini 2. Hemavathi 3. Simsha 4. Arkavati 5. Bhavani
Narmada1. Amaravati 2. Bhukhi 3. Tawa 4. Banger
Indus1. Sutlej 2. Dras 3. Zanskar 4. Shyok 5.Gilgit 6. Suru
Brahmaputra1. Dibang 2. Lohit 3. Jia Bhoreli (Kameng) 4. Dikhow 5. Subansiri 6. Manas
Damodar1. Barakar 2. Konar
Ravi1. Budhil 2. Nai or Dhona 3. Seul 4. Ujh
Mahanadi1. Seonath 2. Hasdeo 3. Jonk 4. Mand 5. Ib 6. Ong 7. Tel
Chambal1. Banas 2. Kali Sindh 3. Shipra 4. Parbati 5. Mej